Milí bratia a sestry.

Mnohí nás kontaktujete a chcete od nás vyjadrenia ohľadom termínov jednotlivých slávností plánovaných na už prebiehajúci mesiac a mesiac máj. Predovšetkým sa to týka slávností udeľovania Sviatosti birmovania a Prvých svätých prijímaní vo Farnosti Krista Kráľa.

Nakoľko situácia súvisiaca s ochorením COVID – 19 nie je ešte ani na vrchole, nevieme sa k jednotlivým termínom zodpovedne vyjadriť. Termíny slávností sú preto oddialené na neurčito. Pozorne sledujeme vývoj pandémie vo svete, ale aj u nás na Slovensku a vyjadrenia kompetentných. Len čo to bude možné, budeme vás informovať o dohodnutých náhradných termínoch spomínaných slávností.

S pozdravom a vyprosovaním zdravia a Božej priazne aj v náročnom čase pandémie. Vaši kňazi.