Nedeľné pobožnosti krížovej cesty vo farskom kostole vyvrcholili 17. marca dramatizovanou krížovou cestou detí našej farnosti.

Farský kostol sa o tretej popoludní zaplnil asi ako na nedeľnú svätú omšu. Ako povedal pán farár, zišli sme sa, aby sme sa spolu modlili a uvažovali nad Ježišovým utrpením. Tento raz nám však nepomáhali vyobrazenia zastavení po obvode kostola, ale ich dramatické stvárnenie deťmi z našej farnosti. Podstata nebola len v divadelnom vystúpení, ale v ešte hlbšom prežití toho, čo za nás Ježiš kedysi podstúpil.

Dramatizovaná krížová cesta mala rovnakú štruktúru ako zvyčajná pobožnosť. Zamyslenia, ktoré prednášali staršie žiačky, však boli obohatené aj o jednoduché naznačenie deja jednotlivých zastavení.

Aby túto dramatizáciu pripravili, chlapci a dievčatá sa pod vedením animátoriek z radov mladých našej farnosti stretávali šesť týždňov v soboty na fare a v kostole. V rámci detských stretiek tak uvažovali nad Ježišovou obetou, budovali priateľstvá a zároveň pripravili dielo, ktoré poslúžilo ostatným veriacim k rozjímaniu.

Okrem osemnástich detí, ktoré stvárnili postavy, sa na dramatizovanej krížovej ceste podieľali aj deti z detského zboru Sekčováčik, ktoré sa stretávajú na nácvikoch každý pondelok v pastoračnom centre. Pomohli aj iní dobrodinci, ktorí spolu s animátorkami pripravili kostýmy a rekvizity.

V areáli farského kostola sa najbližšie stretneme na pobožnosti krížovej cesty v piatok utrpenia Pána o 19.30, na Šalgovíku už ráno o 9.00.

Fotky a text – Peter Haľko