Pozývame mladých na turistický výlet na Šimonku v sobotu, 22.7.2023. Odchod autobusu na Zlatú Baňu o 8:00 z autobusovej stanice Prešov. Návrat okolo 16:00.

Potrebné je vziať so sebou turistickú obuv, jedlo, pitie a peniaze na autobus.

Mladší ako 18 rokov tiež vziať so sebou informovaný súhlas k akcii.

V prípade nepriaznivého počasia sa výlet ruší.

Informativný súhlas : Stiahni