Týždeň Cirkvi pre mládež v tomto roku pripadol na 20. – 26. november, ktorého vyvrcholením je sviatok Krista Kráľa, ustanovený pápežom Františkom aj ako Svetový deň mladých.

Daný týždeň je preto zvyčajne venovaný mládeži, ktorá môže objavovať domov-Cirkev práve na úrovni spoločenstiev a farností. Aj naša farnosť teda ponúkla v tento čas o čosi pestrejšiu ponuku aktivít. 

Pondelok odštartoval filmovým večerom, po ktorého skončení človek odchádzal s myšlienkou, že každý príbeh má začiatok, no len jeden nikdy nekončí. Nasledujúci deň nás čakal večer spoločenských hier, v rámci ktorého sa mladí zabavili a strávili čas oddychom od mnohých povinností. Streda bola plná otázok a odpovedí v podobe kvízu z rôznorodých oblastí. Štvrtková moderovaná adorácia vniesla do tohto týždňa mnoho podnetných zamyslení a svetlo Eucharistie prežiarilo srdcia mnohých. V závere týždňa na mladých čakalo príjemné prostredie mládežníckej čajovne „Koala“. 

Cez víkend sa taktiež uskutočnilo Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy (ADSM) v Bardejove, súčasťou ktorého bola aj skupinka mladých z našej farnosti v sprievode pána kaplána Stanislava. Slávnostná sv. omša s Mons. Markom Forgáčom bola oficiálnym odštartovaním ADSM, ktoré malo motto „Radostní v nádeji“. V závere sv. omše si absolventi Arcidiecéznej animátorskej a dobrovoľníckej školy prevzali certifikáty o jej úspešnom absolvovaní. Po obede čakali na mladých workshopy v centre mesta a následný program v mestskej športovej hale Mier. 

Okrem duchovných aktivít sa časť našich mladých v sobotu 25.11.2023 zúčastnila celoslovenského kola vo florbalovom turnaji, kde reprezentovali Košickú arcidiecézu, keďže v rámci diecézneho kola, ktoré prebehlo v októbri sa umiestnili na prvej priečke. Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholil v nedeľu, okrem odpustu našej farnosti, aj posolstvom Svätého Otca Františka, ktorý poukázal na to, že: „Šťastní môžeme byť len vtedy, keď sa s bratmi a sestrami podelíme o prijatú milosť, ktorú nám Pán deň čo deň dáva.“  Veríme, že aj naši mladí sa budú vzájomne obohacovať a zdieľať dobrodenia v každodennosti.