Sv. omše: očkovaní, prekonaní (OP) – Max. 100 osôb

Farský kostol:

Nedeľa – vstup len s lístkom, ktorý si môžete vyzdvihnúť po každej sv. omši v sakristii

– na tento konkrétny lístok napíšete: meno, priezvisko, tel. číslo      

   a vhodíte do pripravenej schránky

Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú:

Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.

Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19.

Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní.

Deti mladšie ako 2 roky.

Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP).

Sviatosť zmierenia:

Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.

v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď je vonku, následne na sv. omšu môžete ísť cez hlavný vchod. (nespovedáme na prvý piatok a prikázaný sviatok).    

Kancelária otvorená:

Pondelok až piatok od 15.30 do 17.00.

V tomto čase sme Vám k dispozícii aj na tel.č.:

051/ 770 18 22, 0948078023 alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk

Sobáš a krst

Základ – max 6 osôb 

OTP – max. 6 osôb

OP (očkovaní, prekonaní) – max. 100 osôb + povinný zoznam účastníkov

Šalgovík

Opál