Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021

NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY č. 735 z 8.12.2021  A VYHLÁŠKY ÚVZ SR č. 289/2021 JE DOVOLENÁ ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH LEN ĽUĎOM, KTORÍ SÚ BUĎ PLNE OČKOVANÍ, ALEBO PREKONALI COVID 19 ZA POSLEDNÝCH 180 DNÍ. V NAŠOM KOSTOLE 1 OSOBA NA 25 m2 TO ZNAMENÁ MAX. 60 ĽUDÍ.

KAŽDÝ JE POVINNÝ PREUKÁZAŤ SA PRÍSLUŠNÝM POTVRDENÍM.

Režim „OP“

Kancelária otvorená:

Pondelok až piatok od 15.30 do 17.00.

V tomto čase sme Vám k dispozícii aj na tel.č.: 051/ 770 18 22, 0948078023 alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk

Sviatosť zmierenia:

Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.

V bočnej predsieni kostola a pri fare od parkoviska. Vstup a čakanie na spoveď je vonku, následne na sv. omšu môžete ísť cez hlavný vchod. (nespovedáme na prvý piatok a prikázaný sviatok).

Sv. omše: očkovaní, prekonaní (OP) – Max. 60 osôb.

Kostol bude otvorený 30 minút pred sv. omšou.

PONDELOK       6.00   OP       18.00 OP

UTOROK            9.00  OP       18.00 OP

STREDA             6.00  OP       18.00 OP

ŠTVRTOK           9.00   OP      18.00 OP

PIATOK              6.00 OP        18.00 OP

SOBOTA             7.00 OP        18.00 OP

NEDEĽA             6.00 OP; 7.00 OP; 9.00 OP; 11.00 OP; 15.00 OP; 18.00 – OP

– na tento konkrétny lístok napíšete: meno, priezvisko, tel. číslo       a vhodíte do pripravenej schránky.

Streda – 18.00 (detská)

Piatok – 18.00 (mládežnícka)

Nedeľa – 11.00

Šalgovík

Opál