S ÚČINNOSŤOU OD 12.1.2022 SA BOHOSLUŽBY MÔŽU KONAŤ V KAPACITNOM OBMEDZENÍ 100 OSÔB/50%, alebo 25% KAPACITY.

KAŽDÝ JE POVINNÝ PREUKÁZAŤ SA PRÍSLUŠNÝM POTVRDENÍM.

Režim „OP“

krsty, sobáše v režime „OTP“, pohrebné obrady v exteriéri bez obmedzení, interiér podľa HP

V PRÍPADE, ŽE NESPĹŇATE REŽIM OP, POKRAČUJE INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJETE POČAS KANCELÁRSKYCH HODÍN

Vstup do kostola je možný LEN s prekrytím horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia. Dezinfikujte si ruky. Je zákaz podávania rúk. Do kostola nech neprichádza ten kto pociťuje respiračné ochorenia alebo je v karanténe. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia opustite priestor podujatia a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE AJ NA:

www.kristuskral.sk