Sviatosť zmierenia:

Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.

v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď je vonku, následne na sv. omšu môžete ísť cez hlavný vchod. (nespovedáme na prvý piatok a prikázaný sviatok)       

Kancelária otvorená:

Pondelok až piatok od 15.30 do 17.00.

V tomto čase sme Vám k dispozícii aj na tel.č.:

051/ 770 18 22, 0948078023 alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk