Sviatosť zmierenia: spovedať budeme v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď bude vonku, následne na sv. omšu môžete ísť len cez hlavný vchod. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční. Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.Kancelária: otvorená pre nevyhnutné záležitosti (krst, pohreb, sobáš) v čase od 15.30 do 17.00. V tomto čase sme Vám k dispozícii aj na tel. čísle: 051/ 770 18 22, alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk a taktiež cez služobné mobilné číslo 0948078023