USMERNENIA OD 20.09.2021

Sv. omše

Kompletne zaočkovaní (osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne) – sv. omše bez limitu + povinný zoznam účastníkov.

Základ (všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania) – max 1 osoba na 15 metrov štvorcových + povinný zoznam účastníkov.

Sviatosť zmierenia:

Pondelok až piatok 17.30; Utorok a štvrtok 8.30.

v dvoch bočných predsieňach kostola. Vstup a čakanie na spoveď je vonku, následne na sv. omšu môžete ísť cez hlavný vchod. (nespovedáme na prvý piatok a prikázaný sviatok)  

Kancelária otvorená:

Pondelok až piatok od 15.30 do 17.00.

V tomto čase sme Vám k dispozícii aj na tel.č.:

051/ 770 18 22, 0948078023 alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk

Sobáš a krst

Základ – max 10 osôb + povinný zoznam účastníkov

OTP – 25% kapacity + povinný zoznam účastníkov

Plne zaočkovaní – bez limitov + povinný zoznam účastníkov