Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

individuálna pastorácia – kontakt kancelária

– obrady krstu (max. 6 osôb), sobáša (max. 6 osôb), pohrebu

– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu).  V našom kostole naživo cez internet (www.kristuskral.sk):  

Streda – 18.00 (detská)

Piatok – 18.00 (mládežnícka)

Nedeľa – 11.00

Úmysly sv. omší slúžime každý deň tak, ako sme ich od Vás prijali.

Predsieň kostola otvorená k súkromnej modlitbe od 9.00 do 17.00.Kancelária: Pracovné dni v čase od 15.30 do 17.00 sme Vám k dispozícii na tel. čísle: 051/ 770 18 22, alebo nás kontaktujte mailom po.sekcov@abuke.sk a taktiež cez služobné mobil. číslo 0948078023.