1. Kapacita farského kostola podľa hygienických nariadení je 200 ľudí (prízemie + chór). Po naplnení tohto počtu už nebude možné do kostola vstúpiť. V tom prípade využite voľné priestranstvo pri kostole s rešpektovaním 2 metrového rozostupu medzi sebou. Vonkajší priestor bude ozvučený. Kapacita kostola v Šalgoviku je 60 ľudí.

2. Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných dýchacích ciest.

3. Sedenie v kostole je možné iba v každej druhej lavici, s tým, že v jednej lavici je dôležité sedieť jeden vedľa druhého na vzdialenosť 2 metrov.

4. Keď budete stáť, dodržujte vzdialenosť medzi sebou  na 2 metre.

5. Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.

6. Do kostola bude otvorený iba hlavný vstup.

7. Spovedať budeme na bokoch pri jednotlivých bočných vstupoch, resp. v miestnosti za oltárom.

8. Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku. Dodržujte za sebou vzdialenosť 2 m.

9. V prípade že kostol bude naplnený (podľa hygienických odporúčaní), zostaňte vonku.

10. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši.