Usmernenia v čase pandémie od 15.10.2020

  • Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, farské stretnutia sa do odvolania nekonajú
  • Úmysly sv. omší budú slúžené v dohodnutý deň. Preloženie na iný dátum z vážneho dôvodu, oznámte vopred telefonicky
  • Každý deň sa my kňazi stretávame pri slávení Eucharistie, na modlitbe breviára a myslíme na Vás
  • Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, ruženec či iná pobožnosť); sledovanie sv. omše online v rozhlase, televízii a internete
  • Z nášho kostola bude každú nedeľu o 11.00 vysielaná sv. omša cez YouTube kanál farskej stránky www.kristuskral.sk/zive-prenosy
  • Predsieň kostola bude otvorená k súkromnej modlitbe celý týždeň od 9.00 do 18.00
  • Kancelária farského úradu bude otvorená v pracovných dňoch od 16.00 do 17.00. V tomto čase budeme k dispozícii aj na telefónnom čísle 051/7701822. Kedykoľvek na e-mailovej adrese: po.sekcov@abuke.sk
  • Sviatosť zmierenia – v súrnom prípade nás kontaktujte na telefónnom čísle alebo mailom, aby sme osobne dohodli čas