VEĽKONOČNÉ OBRADY

ZELENÝ ŠTVRTOK           18.00

VEĽKÝ PIATOK                15.00; krížová cesta 19.30 vonku

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA  19.30

POKLONA PRI BOŽOM HROBE

Veľký piatok – po skončení obradov do 19:30

Biela sobota – 8:00 (ranné chvály) do 19:00

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

SOBOTA          15:30 

NEDEĽA           záver sv. omše o 7:00