Ponúkame Vám inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele:

-> Pre mobilne zariadenie

-> VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA
-> VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA – prílohy
-> LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)
-> Modlitba požehnanie Veľkonočného jedla