Podobne, ako kedysi Ježišovi učeníci, sme sa aj my v našej farnosti zišli 22. mája 2021 o 18:00 hod. na tom istom mieste – v kostole Krista Kráľa, aby sme spoločne slávili turičnú vigíliu a očakávali Ducha Svätého.

            Skôr, než sa začala svätá omša, sme si prostredníctvom krátkych zamyslení pripomenuli 7 darov Ducha Svätého – dar rady a sily, dar múdrosti a rozumu, dar poznania a nábožnosti a dar bázne voči Bohu, ktorých plnosť dostávame vo sviatosti birmovania. Každé zamyslenie bolo sprevádzané prinesením zapálenej sviece pred oltár, čo ešte viac umocnilo charakter slávnosti. V bohoslužbe slova sme si vypočuli viacero čítaní i žalmov a nevšednú atmosféru dotvorilo evanjelium, ktoré sme si vypočuli vo viacerých jazykoch.

            Svätú omšu celebroval o. Lukáš a svojim príhovorom nás povzbudil o. Michal, v ktorom nám pripomenul, že nezáleží, na ktorej strane oltára stojíme; všetci patríme do tej istej Cirkvi a máme v nej rovnako dôležité miesto. O liturgické služby a choreografiu pred slávnosťou sa postarali prevažne birmovanci, ktorí onedlho pristúpia k sviatosti birmovania, ale tiež animátori a mladí z farnosti. Celú slávnosť umocňovala okrem organu svojím spevom a hudbou aj kapela. Po skončení svätej omše boli pri východoch z kostola pripravené darčeky, ktoré nám svojím obsahom pripomenuli veľkosť Ducha Svätého.

            Na záver patrí veľké poďakovanie pánovi farárovi Pavlovi a kaplánom Lukášovi, Jozefovi a Michalovi za pomoc a podporu pri organizovaní slávnosti a všetkým zúčastneným za ochotné ruky i srdce, vďaka ktorým sme mohli opäť špeciálne a netradične očakávať Ducha Svätého.
Fotky z Vigílie Ducha Svätého si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Autorka článku: Katarína

Modlitba, ktorú sa Ján Pavol II. modlil celý život:

Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal, o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery, o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery, o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal, o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili, o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou, o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.