Prežívanie Pôstneho obdobia v tomto roku môžeme umocniť aj spoločnou modlitbou krížovej cesty Živé spomienky, ktorá sa v našej farnosti Krista Kráľa uskutoční 25. februára 2024 o 15.00.

Táto krížová cesta pochádza z dielne Tvorivej skupiny Poetica Musica. V komornom zložení ju predstavia Martin Gnip (hovorené slovo) a Zuzana Eperješiová (klavír, spev).

V rámci jednotlivých zastavení sa budeme spoločne zamýšľať nad umučením Krista tak, ako ho možno sám prežíval. Text zamyslení je totiž písaný ako jeho pomyselné uvažovanie a spomínanie na rôznych ľudí, ktorých počas svojho života stretol a na rozličné udalosti, ktoré sa odohrali počas jeho verejného účinkovania. Zamyslenia krížovej cesty pretkáva 16 pôvodných autorských piesní a celkové trvanie krížovej cesty je približne 60 min.

Zároveň prežívame aj Rok kresťanskej kultúry a Tvorivá skupina Poetica Musica na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne ponúka umelecké spracovanie duchovných a spoločenských tém už takmer 13 rokov. Je to teda tiež príležitosť, ako sa stretnúť s umeleckou tvorbou, ktorú oficiálne odobrili aj naši otcovia biskupi. 

Krížová cesta Živé spomienky je súčasťou diela Živý. Mŕtvy. Večný – knihy a CD, ktoré budú po skončení k dispozícii na zakúpenie aj v našej farnosti.

viac o projekte : https://www.poeticamusica.net/