Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie v tomto školskom roku, bude cez katechétov a kňazov na hodinách náboženstva, ktorí im odovzdajú prihlášky.  Ak nenavštevujete školy našej farnosti, prihlášku nájdete na našej farskej stránke. Vyplnené prihlášky nám odovzdajte katechétom cez detí alebo vhoďte do poštovej schránky farského úradu.

 PRIHLÁŠKA