Deviatnik k svätému Jozefovi – 2. deň

Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť.

Deviatnik k svätému Jozefovi – 1. deň

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.

Litánie k sv. Jozefovi

Litánie k sv. Jozefovi Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás, Preslávny potomok Dávidov, Svetlo patriarchov, Ženích […]

Pôstne zamyslenie – 21.deň (9.3.2021)

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11) V Svätom Písme máme obrovské množstvo prisľúbení o dobrote a starostlivosti Boha Otca. Napriek tomu, že s nimi prichádzame pravidelne do styku v liturgii či počas osobnej modlitby so Svätým Písmom, mnohokrát akoby sme voči […]

Pôstne zamyslenie – 18.deň (6.3.2021)

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!