Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše + live prenosy

Aktuálne usmernenia

Zo života farnosti

Katechézy pre deti a rodičov

Najnovšie články

Výlet do KE

Kroky miništrantov smerovali počas výletu na Košické letisko a neskôr do SteelParku. No najprv ich kroky smerovali do kostola na spoločnú svätú omšu, po nej 

Čítaj viac
Aktuality
kristuskra

Miništrantský výlet

Srdečne pozývame všetkých miništrantov, ale aj tých, ktorí zatiaľ nenabrali odvahu k miništrantskej službe na spoločný výlet do Košíc v utorok 10.8.2021. Môžete sa tešiť na návštevu

Čítaj viac
Aktuality
kristuskra

Aktuálne farské oznamy z nedele 1.8.2021

Dnes o 14.30 je výmena ružencových tajomstiev.  2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“. Sv. spoveď pol

Čítaj viac