Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Katechézy pre deti a rodičov

Zo života farnosti

Prihlasovanie na prvé sväté prijímanie

Najnovšie články

Aktuality
kristuskra

Aktuálne farské oznamy z nedele 6.11.2022

Dnes je výmena ružencových tajomstiev o 14:30. Tento týždeň katechézy pre prvoprijimajúce deti a rodičov podľa harmonogramu. V stredu detská sv. omša o 18:00. Cvičenie pre seniorov – úvodná

Čítaj viac
Aktuality
kristuskra

Slávnosť všetkých svätých

Slávnosť všetkých svätých – utorok 1.11.2022 – prikázaný sviatok Sv. omše ako v nedeľu – 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00. Spoločná pobožnosť na cintoríne (na kopci) bude

Čítaj viac