Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Katechézy pre rodičov a prvoprijímajúce deti

Zo života farnosti

Prihlasovanie na slávnosti Prvého svätého prijímania

Najnovšie články

Aktuality
kristuskra

Milión detí sa modlilo ruženec

Aj tento rok pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zverejnila výzvu pre všetky deti celého sveta, aby sa v jeden deň zjednotili v modlitbe ruženca. Tento

Čítaj viac