Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Katechézy pre rodičov a prvoprijímajúce deti

Zo života farnosti

Manželské stretnutia

Najnovšie články

Zo života farnosti
kristuskra

Deň rodiny

„Rodina je prvou najdôležitejšou bunkou ľudskej spoločnosti.“ – povedal už pápež Ján XXIII. A práve preto v nedeľu, 2. júna 2024, sa v našej farnosti uskutočnila výnimočná akcia

Čítaj viac