Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Usmernenia od 13.09.2021

Zo života farnosti

Pápež na Slovensku

Najnovšie články

Aktuality
kristuskra

Aktuálne farské oznamy z nedele 5.9.2021

Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša pozýva záujemcov o štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore na talentové pohovory v termínoch 6. a 7. 9. 2021 v čase od 14.00

Čítaj viac

Výlet do KE

Kroky miništrantov smerovali počas výletu na Košické letisko a neskôr do SteelParku. No najprv ich kroky smerovali do kostola na spoločnú svätú omšu, po nej 

Čítaj viac