Výmena ružencových tajomstiev aj napriek tomu, že dnes je 1. nedeľa v mesiaci, bude až na budúcu nedeľu. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. Sv. omša o 18.00 a v nedeľu o 11.00 bude vysielaná on-line. Na budúcu nedeľu už sv. omša o 15.00 už nebude, keďžeContinue Reading

Dnes končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána. Budúca sobota je fatimskou sobotou, sv. omša ráno začne modlitbou ruženca. Úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september môžete nahlásiť od pondelka v kancelárií od 15.30. Sobášne náuky pokračujú 2. stretnutím vo štvrtok o 19.30 v kostole. V nedeľu sv. omša o 15.00Continue Reading

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňContinue Reading

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňContinue Reading

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňContinue Reading

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňContinue Reading