Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Katechézy pre rodičov a prvoprijímajúce deti

Zo života farnosti

Prihlasovanie na slávnosti Prvého svätého prijímania

Najnovšie články

Zo života farnosti
kristuskra

Deti vyrozprávali vianočný príbeh

Vo farskom kostole sme sa 25. decembra 2023 stretli na jasličkovej pobožnosti. Zvestovanie Pána, návšteva Panny Márie u Alžbety, narodenie Pána, príchod pastierov i troch mudrcov… všetky

Čítaj viac