Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Usmernenia od 10.10.2021

Zo života farnosti

Katechézy pre deti a rodičov

Najnovšie články

Aktuality
kristuskra

USMERNENIA OD 10.10.2021

vstup do kostola len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) – RESPIRÁTOR kostol otvárame 45 min. pred sv. omšou pri vchode do kostola

Čítaj viac