Kontakt

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22
mobil: 0948 078 023

Aktuálne oznamy

Sväté omše

Katechézy pre deti a rodičov

Zo života farnosti

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

Najnovšie články

Aktuality
kristuskra

Deň rodiny v našej farnosti

Deň rodiny v našej farnosti bude 28.05.2023 (nedeľa). Začneme o 13:30 spoločnou modlitbou v kostole. Po nej bude nasledovať program v areáli kostola a pastoračného centra – okrem atrakcií, občerstvenia

Čítaj viac
Aktuality
kristuskra

Nanebovstúpenie Pána

Nanebovstúpenie Pána (štvrtok 18.05.2023) sú sv. omše vo farskom kostole – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30 a Šalgovík – 18.00 Jedenásti učeníci odišli do Galiley

Čítaj viac