Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie: dezinfekcia rúk rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti. veriaci, ktorí patria do rizikových skupín: seniori a samozrejme tí, ktoríČítať ďalej

Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca. Vo štvrtok začínajú októbrové pobožnosti. Pondelok až piatok sa budeme modliť sv. ruženec pred večernou sv. omšou o 17.30. Po pobožnosti o 18.00 je sv. omša. Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie: dezinfekcia rúk rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos platí pravidloČítať ďalej

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Sibírska, Májové nám., CZŠ Bl. P.P. Gojdiča. Táto sv. omša je vyhradená pre prvoprijímajúce deti a ich rodinu. V stredu (23.9.) po detskej sv. omši bude nácvik detí. Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu (26.9.)  o 9. 00.Čítať ďalej

V pondelok pozývame všetky deti na skúšku speváckeho zboru o 17.00 do PC na prízemie. V utorok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sv. omše budú ako v nedeľu 6.00, 7.00, 9.00, 11.00,18.00. V utorok bude kancelária zatvorená. Na budúcu nedeľu (20.9.) pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Šrobárova. Chceme VásČítať ďalej

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev. V pondelok pozývame všetky deti na skúšku speváckeho zboru o 17.00 do PC na prízemie. Pozývame všetky deti na 1. Detská sv. omša (Veni Sancte) v stredu (9.9.) o 18.00. Pri tejto sv. omši požehnáme aktovky. PoČítať ďalej

Aktualizované : Dámy, kapacita konferencie je v tejto chvíli naplnená! Ktoré ste to nestihli, tak registračný formulár bude aj naďalej prístupný a jeho vyplnením nám môžete na seba nechať kontakt. V prípade uvoľnenia miesta vás budeme hneď kontaktovať, najneskôr do 24.9.  Veríme, že táto konferencia nebude poslednou, preto aj keď saČítať ďalej

Mili farnici, touto cestou vás chceme poprosiť o pomoc pri vytvorení foto archívu našej farnosti. Fotografie budu použité len na publikačné aktivity našej farnosti. Ak by ste mali fotky z histórie farnosti (napr. ako sa staval kostol, prvý Farfest alebo inej akcii) a chceli sa s nimi podeliť, pošlite námČítať ďalej

Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca. V utorok bude kancelária zatvorená z dôvodu štátneho sviatku. Úmysly sv. omší na mesiace október, november, december môžete nahlásiť v kancelárii od stredy (2.9.) v čase od 15.00. Sv. omše v Kaplnke BM začínajú už tento štvrtok o 15.00. Nedeľné sv. omše od 6.09.  súČítať ďalej

Pracovné stretnutie animátorov birmovancov bude v utorok 25.8. 2020 o 18:45 na fare v skautskej miestnosti. Stretnutie núdznych a mnohodetných rodín sa uskutoční v stredu 26.08. 2020 o 16.00 v Pastoračnom centre. Prosíme rodičov, aby si v kancelárii vyzdvihli fotografie z 1. sv. prijímania a taktiež prosíme rodičov, aby si vyzdvihli poplatok za DOH. Pozývame chlapcov od 13 do 18 rokovČítať ďalej